Activiteiten

 Boek en Troost op Locatie:

NIEUW

Boek en Troost is een samenwerking aangegaan met Humanitas Midden-Holland.
Deze organisatie biedt hulp en steun op vele gebieden. Zo biedt de afdeling “Samen optrekken” steun bij verlies.
Bij verlies denken mensen vaak aan de dood van een dierbare, maar het kan ook gaan om het verliezen van een vriendschap, baan of huwelijk.
Bij Boek en Troost komen regelmatig verzoeken binnen om persoonlijke ondersteuning van mensen voor wie het niet mogelijk is onze activiteiten te bezoeken door een beperking. Ook horen we van bezoekers hoe graag ze lotgenoten spreken maar hoe moeilijk het is een eerste keer te komen. Omdat we hier graag een oplossing voor willen bieden, hebben we contact gezocht met Humanitas. Zij hebben ervaring met huisbezoeken en steun bij rouw en voeren een-op-een gesprekken. Het idee is de huisbezoeken een opmaat te laten zijn naar de activiteiten die Humanitas en Boek en Troost bieden. Ook hopen we elkaar collegiale ondersteuning te kunnen bieden. In het voorjaar 2019 vindt verdere uitwerking plaats.

Iedere 1e zondag van de maand ‘DIJKHUISJE’ Begraafplaats IJSSELHOF

Iedere eerste zondag van de maand zijn alle bezoekers van de begraafplaats IJsselhof welkom voor een  gratis kopje koffie/thee of glas limonade in het ‘Dijkhuisje’, links na de ingang. Dankzij de samenwerking met Yarden, zijn vrijwilligers van Boek en Troost er aanwezig voor een praatje of een luisterend oor. Op de begraafplaats is het huisje met pijlen aangegeven.

U bent van harte uitgenodigd!

Wanneer  : Zondag, 3 februari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur
Waar          : Goejanverwelledijk 6, Gouda

 

 

Elke derde zondag van de maand organiseert Boek en Troost het ROUWCAFE.  Bedoeld voor iedereen die een dierbare door de dood moet missen. Het Rouwcafé biedt gelegenheid om lotgenoten in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Aan de hand van een thema, een verhaal of een gedicht kunnen ervaringen worden uitgewisseld of dat wat je raakt, bespreekbaar gemaakt. En wellicht kan dit het begin zijn van het samen delen van de je verdriet of ervaringen.

Wanneer     : Zondag, 17 februari 2019   
Aanvang      : 15.00 – 17.00 uur
Waar             : Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, Gouda
Kosten
          : € 5,00 incl. consumpties
Aanmelden : info@boek-en-troost.nl

Het thema voor het eerstvolgend Rouwcafé:  “Koesteren of opruimen?”

Na het overlijden van een geliefde, dringt zich eens de vraag op hoe nu om te gaan met de dierbare herinneringen die zich in materiële zin nog in huis bevinden.Wat doet u met het shawltje dat nog op de kapstok hangt? Een nog lopend abonnement van hem of haar? Kleding in zijn of haar kast?

 Aan de een biedt het steun om alles zo lang mogelijk in de oorspronkelijke staat te laten, bij de ander is die behoefte er minder of niet.
Over deze dilemma’s willen wij deze middag graag met u in gesprek gaan. 

 

De Lunch voor weduwen en weduwnaren wordt vooralsnog voor onbepaalde tijd geschrapt!

 

Naast de maandelijkse activiteiten voor rouwenden organiseert Boek en Troost met enige regelmaat workshops en lezingen voor direct en/of indirect betrokkenen van rouwenden en geïnteresseerden.
Boek en Troost tracht met deze activiteiten een opening te bieden aan iedereen in Gouda en omgeving om verlies en rouw bespreekbaar te maken.

De eerstvolgende workshop/lezing:  “Mindfulness en rouw”

Hoe kan mindfulness je ondersteunen als je rouwt om het verlies van je dierbare? Als je wereld op z’n kop staat en je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten weg is? Emoties als verdriet, boosheid, angst, radeloosheid, enz. komen langs en kunnen je volledig in hun greep hebben.
Mindfulness leert je om op een andere manier dan je meestal gewend bent, met emoties en gevoelens om te gaan. Je leert om op een zachtmoedige manier contact te maken met je emoties en gevoelens, ze er te laten zijn en ze ruimte te geven.
De oefeningen zijn vooral ervaringsgericht en je kunt zelf ervaren wat een aandachtgerichte meditatie voor je kan betekenen.

Na afloop van een oefening nemen we tijd voor eventuele vragen.

Over Anneke Hogendoorn
In 2009 is haar dochter Emma op 28 jarige leeftijd overleden aan een ernstige ziekte. Tijdens de mindfulness training, eerst als deelnemer in 2009, ervoer ze hoe ondersteunend mindfulness in de rouwperiode om haar dochter was. Ze besloot daarna om de opleiding tot mindfulness-trainer te volgen.

De workshop vangt aan om 19.30 uur, maar u bent welkom vanaf 19.00 uur voor een kop koffie of thee. 

 

Onderstaande activiteit wordt op maat aangeboden aan families of groepen die met elkaar de kleding van overledenen willen verwerken. 

Workshop: Wat doen we met de kleding?

“Toon mij uw kleding en ik zal zeggen wie u bent. “

Dit gezegde geeft aan dat kleding een uitdrukking kan zijn van onze persoonlijkheid en kleding na het overlijden van een dierbare een intieme en persoonlijke herinnering blijft. Kort of lang na het overlijden dient zich de vraag aan : “ Wat doen we met de kleding? “ Weggeven aan vrienden, familie of een goed doel of bewaren om nog geen afstand te doen van deze tastbare herinneringen.kleed

Door met deze kleding creatief bezig te zijn kan een blijvend troostrijk kunstwerk ontstaan in de vorm van een wandkleed(je) een deken, kussen, boxkleed, wiegendekentje, tas, sjaal enzovoort.

In deze workshop willen Wilma Bagschortjegerman en Aagje de Haan met de deelnemers een aanzet geven om ieder naar eigen inzicht bezig te zijn om van de kleren van hun dierbare een creatief monumentje te maken.

Voor meer informatie: info@boek-en-troost.nl

 

Zoek je lotgenotencontact?

Je bent welkom bij de ROUWCAFÉS van Boek en Troost op iedere 3e zondag van de maand. De plek waar je andere lotgenoten, in een ongedwongen sfeer, kunt ontmoeten.

Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een besloten lotgenotengroep. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 6-7 personen. De gesprekken worden begeleid door Sonja Goud en Ineke Vonk, twee gemotiveerde ervaringsdeskundigen.
Je kunt je nu inschrijven voor de volgende Lotgenotengroep. 

Voor meer informatie kijk bij Lotgenotengroepen.