Schenking en donaties

Stichting Boek en Troost is volledig afhankelijk van giften en donaties. Daarom stellen we het prijs als u ons ondersteunt met een gift (al dan niet via een notariële akte). Wij hebben de ANBI-status van de belastingdienst gekregen, zodat uw giften aftrekbaar zullen zijn van de belasting.

Ons rekeningnummer is: NL21 INGB 0006345867

Maart 2017: Stichting BOEK EN TROOST ontvangt € 1.500 van het Oranje Fonds

De sinds 2014 in Gouda werkzame stichting Boek en Troost krijgt een bijdrage van € 1.500 van het Oranje Fonds voor het organiseren van lezingen, voor het maandelijkse rouwcafé en voor bijeenkomsten van lotgenotengroepen.

ANBI_FC_blauw