Schenking van boeken

Boek en Troost verkrijgt haar boeken uit donaties van mensen, die in het verleden rouw hebben doorgemaakt en hun boeken willen schenken aan ons. Mocht u dus nog boeken, poëzie of prentenboeken over sterven, rouw, troost en spiritualiteit in huis hebben, die u wel zou willen schenken,  dan worden ze door ons in dank aanvaard.