Introductie

Na uw aanmelding als vrijwilliger als gastheer/gastvrouw volgt een kennismakingsgesprek. Als dat gesprek naar beider tevredenheid verloopt, bent u voorlopig aangenomen als vrijwilliger.

Bij uw eerste ‘dienst’ wordt u door een ervaren vrijwilliger ingewerkt. In de loop van de tijd worden er scholingsmogelijkheden aangeboden.

Wij hopen dat u waardering, vertrouwen en betrokkenheid zult ondervinden bij Boek en Troost. U zult er zijn voor mensen (en kinderen), die een groot verdriet ervaren! U zult hen, hoe bescheiden uw aandeel ook zal zijn, tot troost zijn.